Det första datorviruset

Ironiskt nog spreds det första datorviruset någonsin inte via en PC, utan via operativsystemet Apple DOS 3.3. Det kallades Elk Cloner, och var det första datorviruset som spreds ”i det fria”, det vill säga utanför det datorlaboratorium där det hade skapats. Skaparen var en 15 år gammal high school-elev som hette Rich Skrenta. Han skrev virusets kod år 1982 som ett skämt, och sparade det på en speldiskett. Var 50:e gång som man startade spelet frisläpptes viruset, vilket resulterade i att man istället för spelet fick se en skärm där en dikt om viruset visades upp. Om datorn bootade från en diskett med viruset sparades en kopia av det i datorns minne.Brain-virus

När det gäller virus för PC, vilket är ett betydligt större problem idag, skrevs det första viruset någonsin av två bröder som hette Basit och Amjad Farooq Alvi, i Pakistan år 1986. Viruset hette Brain A, och skrevs för MS DOS. De två bröderna som skapade viruset menade att syftet var att peka på brister i säkerheten i operativsystemet, och de kan inte gärna ha sett sin handling som kriminell, då de skrev in sina namn, sina telefonnummer och sin bostadsort i virusets programkod. De var sannolikt inte rädda för att göra det eftersom Brain A med dagens mått mätt var ett mycket oskyldigt virus; det fungerar genom att en disketts bootsektor ersätts av en kopia av viruset. Den riktiga bootsektorn flyttas till en annan sektor och markeras som felaktig. När disketten bootas upp syns istället ett meddeande som inleds med ”Welcome to the Dungeon (c) 1986 Basie & Amends”. Från detta första, inte så skadliga virus har dock många av dagens otäcka och farliga virus utvecklats, till exempel maskar, trojaner, logiska bomber, spionprogram och keyloggers. Istället för högstadieelever och välmenande pakistanska bröder är det nu kriminella nätverk i Kina och Ryssland som skapar och sprider dessa virus, som har blivit en bransch inom kriminaliteten som omsätter miljarder.

Om du är intresserad av gamla datorer och teknikprylar, till exempel disketter, är ett av de bästa ställena att leta efter fynd Allaannonser.nu. När du söker där letar du nämligen på nästan alla annonssidor online samtidigt.

 

Taggar: , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Dittip.se – Säkerhet på internet