Nytt i kategori Skydd på nätet

Binary code with TROJAN VIRUS and magnifying lens on black background

Vad är trojaner?

En trojan är ett datorprogram i förklädnad, precis som den ursprungliga trojanska hästen som leddes av Odysseus och belägrade Troja. Trojaner utger sig för att […]

 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Dittip.se – Säkerhet på internet